ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 10, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:00, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

06:00, 19:18

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ upto 06:46

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುನರ್ವಸು upto 01:02, ಜುಲೈ 11

ಯೋಗ

ವ್ಯಾಘಾತ upto 16:50

ಕರಣ

ನಾಗವ upto 06:46 ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ upto 19:20

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:30 to 05:15

ಅಭಿಜಿತ್

11:59 to 12:51

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

22:27 to 00:11, ಜುಲೈ 11

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:12 to 10:49

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

06:00 to 07:36

ವರ್ಜ್ಯಂ

12:08 to 13:51

ಯಮಗಂಡ

14:01 to 15:38

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

06:00 to 06:51 06:51 to 07:42

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.