ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 13, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:01, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

08:43, 21:38

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತದಿಗೆ upto 08:24

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಖಾ upto 03:41, ಜುಲೈ 14

ಯೋಗ

ಸಿದ್ಧಿ upto 14:49

ಕರಣ

ಗರಜ upto 08:24 ವಣಿಜ upto 20:16

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:31 to 05:16

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:51

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

01:14, ಜುಲೈ 14 to 02:52, ಜುಲೈ 14

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:38 to 17:14

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:25 to 14:02

ವರ್ಜ್ಯಂ

15:28 to 17:06

ಯಮಗಂಡ

09:13 to 10:49

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:34 to 09:26 23:18 to 00:03, ಜುಲೈ 14

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.