ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 15, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:01, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

10:29, 23:02

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮೀ upto 07:16

ನಕ್ಷತ್ರ

ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ upto 03:21, ಜುಲೈ 16

ಯೋಗ

ವರಿಯಾನ್ upto 11:44

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 07:16 ಕೌಲವ upto 18:44

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:32 to 05:16

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:51

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

20:16 to 21:50

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

14:02 to 15:38

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:13 to 10:49

ವರ್ಜ್ಯಂ

10:48 to 12:23

ಯಮಗಂಡ

06:01 to 07:37

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:17 to 11:09 15:25 to 16:16

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.