ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 17, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:02, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

12:14, 00:26 ಜುಲೈ 18

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 02:41, ಜುಲೈ 18

ನಕ್ಷತ್ರ

ಚೈತ್ರ upto 01:33, ಜುಲೈ 18

ಯೋಗ

ಶಿವ upto 07:24 ಸಿದ್ದಿ upto 04:48, ಜುಲೈ 18

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 15:40 ಬವ upto 02:41, ಜುಲೈ 18

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:32 to 05:17

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:51

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

19:26 to 20:57

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:14 to 10:50

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

06:02 to 07:38

ವರ್ಜ್ಯಂ

10:16 to 11:47

ಯಮಗಂಡ

14:02 to 15:38

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

06:02 to 06:53 06:53 to 07:44

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.