ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 19, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:02, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

14:08, 02:00 ಜುಲೈ 20

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮೀ upto 21:59

ನಕ್ಷತ್ರ

ವಿಶಾಖ upto 22:27

ಯೋಗ

ಶುಭ upto 22:52

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 11:16 ಗರಜ upto 21:59

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:17

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:52

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

14:16 to 15:46

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

07:38 to 09:14

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

14:02 to 15:38

ವರ್ಜ್ಯಂ

02:08, ಜುಲೈ 20 to 03:37, ಜುಲೈ 20

ಯಮಗಂಡ

10:50 to 12:26

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:52 to 13:43 15:25 to 16:16

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.