ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 20, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:02, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

15:10, 02:55 ಜುಲೈ 21

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶೀ upto 19:17

ನಕ್ಷತ್ರ

ಅನುರಾಧ upto 20:33

ಯೋಗ

ಶುಕ್ಲ upto 19:35

ಕರಣ

ವಣಿಜ upto 08:40 ವಿಷ್ಟಿ upto 19:17 ಬವ upto 05:52, ಜುಲೈ 21

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:18

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:52

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

10:58 to 12:27

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:38 to 17:14

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:26 to 14:02

ವರ್ಜ್ಯಂ

01:40, ಜುಲೈ 21 to 03:08, ಜುಲೈ 21

ಯಮಗಂಡ

09:14 to 10:50

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:36 to 09:27 23:19 to 00:04, ಜುಲೈ 21

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.