ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 24, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:03, 18:49

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

19:18, --

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ upto 08:06 ಪಾಡ್ಯ upto 05:50, ಜುಲೈ 25

ನಕ್ಷತ್ರ

ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ upto 12:40

ಯೋಗ

ವಿಷ್ಕುಂಭ upto 06:12 ಪ್ರೀತಿ upto 03:16, ಜುಲೈ 25

ಕರಣ

ಬವ upto 08:06 ಬಾಲವ upto 18:55 ಕೌಲವ upto 05:50, ಜುಲೈ 25

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:18

ಅಭಿಜಿತ್

12:01 to 12:52

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:36 to 19:00

ಅಮೃತಕಾಲ

06:44 to 08:13 01:30, ಜುಲೈ 25 to 03:00, ಜುಲೈ 25

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:15 to 10:50

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

06:03 to 07:39

ವರ್ಜ್ಯಂ

16:27 to 17:57

ಯಮಗಂಡ

14:02 to 15:37

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

06:03 to 06:54 06:54 to 07:45

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.