ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 25, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:04, 18:49

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

20:10, 07:03

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಭಾನುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಬಿದಿಗೆ upto 04:03, ಜುಲೈ 26

ನಕ್ಷತ್ರ

ಶ್ರವಣ upto 11:18

ಯೋಗ

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ upto 00:43, ಜುಲೈ 26

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 16:52 ಗರಜ upto 04:03, ಜುಲೈ 26

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:34 to 05:19

ಅಭಿಜಿತ್

12:01 to 12:52

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:36 to 19:00

ಅಮೃತಕಾಲ

00:25, ಜುಲೈ 26 to 01:57, ಜುಲೈ 26

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

17:13 to 18:49

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

15:37 to 17:13

ವರ್ಜ್ಯಂ

15:09 to 16:42

ಯಮಗಂಡ

12:26 to 14:02

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

17:07 to 17:58

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.