ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 3, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

05:58, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

01:33, ಜುಲೈ 04, 13:28

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ನವಮೀ upto 17:30

ನಕ್ಷತ್ರ

ರೇವತಿ upto 06:14

ಯೋಗ

ಅತಿಗಂಡ upto 11:29

ಕರಣ

ಗರಜ upto 17:30 ವಣಿಜ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:29 to 05:13

ಅಭಿಜಿತ್

11:58 to 12:50

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

01:02, ಜುಲೈ 04 to 02:50, ಜುಲೈ 04

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:11 to 10:47

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

05:58 to 07:34

ವರ್ಜ್ಯಂ

04:37, ಜುಲೈ 04 to 06:25, ಜುಲೈ 04

ಯಮಗಂಡ

14:00 to 15:37

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

05:58 to 06:49 06:49 to 07:41

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.