ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:08, 18:40

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

14:04, 01:44 ಆಗಸ್ಟ್ 18

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮೀ upto 03:20, ಆಗಸ್ಟ್ 18

ನಕ್ಷತ್ರ

ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ upto 01:35, ಆಗಸ್ಟ್ 18

ಯೋಗ

ವೈಧೃತಿ upto 00:04, ಆಗಸ್ಟ್ 18

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 16:28 ಗರಜ upto 03:20, ಆಗಸ್ಟ್ 18

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:36 to 05:22

ಅಭಿಜಿತ್

11:59 to 12:49

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:27 to 18:51

ಅಮೃತಕಾಲ

17:19 to 18:50

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:32 to 17:06

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:24 to 13:58

ವರ್ಜ್ಯಂ

08:18 to 09:48

ಯಮಗಂಡ

09:16 to 10:50

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:38 to 09:28 23:15 to 00:01, ಆಗಸ್ಟ್ 18

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang August 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.