ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:08, 18:34

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

22:03, 10:01

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮೀ upto 18:48

ನಕ್ಷತ್ರ

ಅಶ್ವಿನಿ upto 00:48, ಆಗಸ್ಟ್ 28

ಯೋಗ

ವೃದ್ಧಿ upto 05:55, ಆಗಸ್ಟ್ 28

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 18:48 ಗರಜ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:36 to 05:22

ಅಭಿಜಿತ್

11:56 to 12:46

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:21 to 18:45

ಅಮೃತಕಾಲ

16:54 to 18:39

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:48 to 12:21

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

07:42 to 09:15

ವರ್ಜ್ಯಂ

20:25 to 22:10

ಯಮಗಂಡ

15:27 to 17:01

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:37 to 09:27 12:46 to 13:36

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang August 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.