ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:06, 18:46

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

03:01 ಆಗಸ್ಟ್ 05, 15:26

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶೀ upto 15:17

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಾರ್ಗಶಿರ upto 04:25, ಆಗಸ್ಟ್ 05

ಯೋಗ

ವ್ಯಾಘಾತ upto 00:52, ಆಗಸ್ಟ್ 05

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 15:17 ಕೌಲವ upto 04:17, ಆಗಸ್ಟ್ 05

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:35 to 05:20

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:33 to 18:57

ಅಮೃತಕಾಲ

18:38 to 20:25

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:26 to 14:01

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:51 to 12:26

ವರ್ಜ್ಯಂ

07:58 to 09:44

ಯಮಗಂಡ

07:41 to 09:16

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:00 to 12:51

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang August 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.