ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾರ್ಚ್ 29, 2024

ಶ್ರೀ ಶೋಭಕೃತ್ ವರ್ಷದ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶಿಶಿರ, ಫಲ್ಗುನಾ ಮಾಸಾ, ಗುರುವಾರ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ತಿಥಿ: ಚೌತಿ 20:20 ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ 20:36 ಯೋಗ: ವಜ್ರ 23:12 ಕರಣ: ಬವ 07:42, ಬಾಲವ 20:20 ಅಶುಭ ಸಮಯ ರಾಹು ಕಾಲ: 10:53 – 12:24 ಗುಳಿಕ ಕಾಲ: 07:49 – 09:21 ಯಮಗಂಡ: 15:28 – 16:59 ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: 08:44 – 09:33 ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: 12:49 – 13:38 ವರ್ಜ್ಯಂ: 00:50, ಮಾರ್ಚ್ 30 – 02:32, ಮಾರ್ಚ್ 30 ಶುಭ ಸಮಯ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ12:00 to 12:49 ಅಮೃತಕಾಲ11:05 to 12:49 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:18 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:31 ಚಂದ್ರೋದಯ: 21:52 ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ: 08:44

ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾರ್ಚ್ 23, 2024

ಶ್ರೀ ಶೋಭಕೃತ್ ವರ್ಷದ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶಿಶಿರ, ಫಲ್ಗುನಾ ಮಾಸಾ, ಶನಿವಾರ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶೀ upto 07:17 ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುಬ್ಬಾ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಯೋಗ: ಶೂಲ upto 19:35 ಪ್ರಥಮ ಕರಣ: ತೈತಲೆ upto 07:17 ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ: ಗರಜ upto 20:36 ರಾಹು ಕಾಲ: 09:24 to 10:55 ಗುಳಿಕ ಕಾಲ: 06:22 to 07:53 ಯಮಗಂಡ: 13:57 to 15:28 ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: 06:22 to 07:10 ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: 07:10 to 07:59 ವರ್ಜ್ಯಂ: 13:30…