Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 0, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 0, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

--

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

--

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

--

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ,

ನಕ್ಷತ್ರ

--

ಯೋಗ

--

ಕರಣ

--

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

--

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

--

ಅಮೃತಕಾಲ

--

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

--

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

--

ವರ್ಜ್ಯಂ

--

ಯಮಗಂಡ

--

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

--

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:41, 18:04

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

04:55 ಜನವರಿ 01, 15:38

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶೀ upto 10:39

ನಕ್ಷತ್ರ

ಅನುರಾಧ upto 22:04

ಯೋಗ

ಶೂಲ upto 18:01

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 10:39 ಗರಜ upto 21:00

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

05:00 to 05:51

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:45

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:53 to 18:17

ಅಮೃತಕಾಲ

12:45 to 14:11

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:57 to 12:23

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

08:07 to 09:32

ವರ್ಜ್ಯಂ

03:02, ಜನವರಿ 01 to 04:26, ಜನವರಿ 01

ಯಮಗಂಡ

15:13 to 16:39

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:58 to 09:43 12:45 to 13:31

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:41, 18:04

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

03:50 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 14:44

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶೀ upto 13:40

ನಕ್ಷತ್ರ

ವಿಶಾಖ upto 00:34, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

ಯೋಗ

ಧೃತಿ upto 21:50

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 13:40 ಕೌಲವ upto 00:13, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

05:00 to 05:50

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:45

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:52 to 18:16

ಅಮೃತಕಾಲ

16:32 to 18:00

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

13:48 to 15:13

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:32 to 10:57

ವರ್ಜ್ಯಂ

07:46 to 09:13 04:09, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 to 05:35, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

ಯಮಗಂಡ

06:41 to 08:06

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:29 to 11:14 15:02 to 15:47

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:41, 18:03

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

02:48 ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 13:57

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದಶಮೀ upto 16:12

ನಕ್ಷತ್ರ

ಸ್ವಾತಿ upto 02:39, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30

ಯೋಗ

ಸುಕರ್ಮ upto 01:18, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 16:12 ಬವ upto 03:00, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

05:00 to 05:50

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:52 to 18:16

ಅಮೃತಕಾಲ

18:25 to 19:55

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:22 to 13:47

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:56 to 12:22

ವರ್ಜ್ಯಂ

09:26 to 10:56

ಯಮಗಂಡ

08:06 to 09:31

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:59 to 12:45

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:40, 18:02

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

01:51 ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 13:13

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ನವಮೀ upto 18:09

ನಕ್ಷತ್ರ

ಚೈತ್ರ upto 04:11, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29

ಯೋಗ

ಶೋಭಾನ upto 06:52 ಅತಿಗಂಡ upto 04:20, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 06:53 ಗರಜ upto 18:09 ವಣಿಜ upto 05:15, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:59 to 05:50

ಅಭಿಜಿತ್

11:59 to 12:44

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:51 to 18:15

ಅಮೃತಕಾಲ

22:02 to 23:35

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:12 to 16:37

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:21 to 13:47

ವರ್ಜ್ಯಂ

12:49 to 14:21

ಯಮಗಂಡ

09:31 to 10:56

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:57 to 09:42 23:06 to 23:56

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:40, 18:02

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

00:57 ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 12:33

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 19:28

ನಕ್ಷತ್ರ

ಹಸ್ತ upto 05:08, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28

ಯೋಗ

ಸೌಭಾಗ್ಯ upto 08:54

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 07:53 ಕೌಲವ upto 19:28

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:59 to 05:49

ಅಭಿಜಿತ್

11:58 to 12:44

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:50 to 18:15

ಅಮೃತಕಾಲ

23:12 to 00:47, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

08:05 to 09:30

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

13:46 to 15:11

ವರ್ಜ್ಯಂ

13:43 to 15:18

ಯಮಗಂಡ

10:56 to 12:21

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:44 to 13:29 15:00 to 15:45

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:39, 18:01

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

00:06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 11:53

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಭಾನುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮೀ upto 20:08

ನಕ್ಷತ್ರ

ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ upto 05:26, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27

ಯೋಗ

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ upto 10:24

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 08:13 ಬವ upto 20:08

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:58 to 05:49

ಅಭಿಜಿತ್

11:58 to 12:43

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:50 to 18:14

ಅಮೃತಕಾಲ

22:08 to 23:45

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

16:36 to 18:01

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

15:11 to 16:36

ವರ್ಜ್ಯಂ

12:24 to 14:01

ಯಮಗಂಡ

12:20 to 13:46

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

16:30 to 17:16

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:39, 18:01

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

23:16, 11:14

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠೀ upto 20:09

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಬ್ಬಾ upto 05:06, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26

ಯೋಗ

ಪ್ರೀತಿ upto 11:26

ಕರಣ

ಗರಜ upto 07:56 ವಣಿಜ upto 20:09

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:58 to 05:48

ಅಭಿಜಿತ್

11:57 to 12:43

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:49 to 18:13

ಅಮೃತಕಾಲ

22:27 to 00:07, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:29 to 10:55

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

06:39 to 08:04

ವರ್ಜ್ಯಂ

12:28 to 14:08

ಯಮಗಂಡ

13:45 to 15:10

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

06:39 to 07:24 07:24 to 08:10

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:38, 18:00

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

22:25, 10:33

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮೀ upto 19:34

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಖಾ upto 04:10, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25

ಯೋಗ

ವಿಷ್ಕುಂಭ upto 12:01

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 07:04 ತೈತಲೆ upto 19:34

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:57 to 05:48

ಅಭಿಜಿತ್

11:57 to 12:42

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:49 to 18:13

ಅಮೃತಕಾಲ

01:37, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 to 03:19, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:54 to 12:19

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

08:04 to 09:29

ವರ್ಜ್ಯಂ

15:26 to 17:08

ಯಮಗಂಡ

15:10 to 16:35

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:55 to 09:40 12:42 to 13:28

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.
Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:38, 18:00

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

21:34, 09:50

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚೌತಿ upto 18:27

ನಕ್ಷತ್ರ

ಆಶ್ಲೇಷ upto 02:42, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24

ಯೋಗ

ವೈಧೃತಿ upto 12:12

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 18:27 ಕೌಲವ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:57 to 05:47

ಅಭಿಜಿತ್

11:56 to 12:42

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:48 to 18:12

ಅಮೃತಕಾಲ

00:58, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 to 02:42, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

13:44 to 15:09

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:28 to 10:54

ವರ್ಜ್ಯಂ

14:35 to 16:19

ಯಮಗಂಡ

06:38 to 08:03

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:25 to 11:11 14:58 to 15:43

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.