ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತು, ಕಾರ್ತಿಕ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:26, 17:51

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

04:06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 15:21

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶೀ upto 23:35

ನಕ್ಷತ್ರ

ಚೈತ್ರ upto 18:47

ಯೋಗ

ಸೌಭಾಗ್ಯ upto 20:45

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 12:59 ತೈತಲೆ upto 23:35

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:45 to 05:36

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:40 to 18:04

ಅಮೃತಕಾಲ

12:52 to 14:21

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:09 to 13:34

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:43 to 12:09

ವರ್ಜ್ಯಂ

23:51 to 01:17, ಡಿಸೆಂಬರ್ 02

ಯಮಗಂಡ

07:52 to 09:17

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:46 to 12:32

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.