ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:33, 17:55

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

13:59, 02:30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 14

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮೀ upto 21:32

ನಕ್ಷತ್ರ

ರೇವತಿ upto 02:05, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14

ಯೋಗ

ವರಿಯಾನ್ upto 05:57, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 08:43 ಗರಜ upto 21:32

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:52 to 05:42

ಅಭಿಜಿತ್

11:51 to 12:37

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:44 to 18:08

ಅಮೃತಕಾಲ

23:29 to 01:13, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

07:58 to 09:23

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

13:39 to 15:05

ವರ್ಜ್ಯಂ

13:03 to 14:47

ಯಮಗಂಡ

10:49 to 12:14

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:37 to 13:22 14:53 to 15:39

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.