Warning: Undefined variable $odwZqDnI in /home/medibfpn/public_html/kannadacalendar.com/wp-includes/blocks/social-link.php on line 1
ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ - Kannada Calendar
ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:34, 17:56

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

15:13, 04:04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶೀ upto 02:01, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16

ನಕ್ಷತ್ರ

ಭರಣಿ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಯೋಗ

ಶಿವ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಕರಣ

ಬವ upto 12:46 ಬಾಲವ upto 02:01, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:53 to 05:43

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:45 to 18:09

ಅಮೃತಕಾಲ

02:12, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 to 04:00, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:15 to 13:40

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:50 to 12:15

ವರ್ಜ್ಯಂ

15:26 to 17:14

ಯಮಗಂಡ

07:59 to 09:24

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:52 to 12:38

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.