ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:38, 18:00

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

21:34, 09:50

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚೌತಿ upto 18:27

ನಕ್ಷತ್ರ

ಆಶ್ಲೇಷ upto 02:42, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24

ಯೋಗ

ವೈಧೃತಿ upto 12:12

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 18:27 ಕೌಲವ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:57 to 05:47

ಅಭಿಜಿತ್

11:56 to 12:42

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:48 to 18:12

ಅಮೃತಕಾಲ

00:58, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 to 02:42, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

13:44 to 15:09

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:28 to 10:54

ವರ್ಜ್ಯಂ

14:35 to 16:19

ಯಮಗಂಡ

06:38 to 08:03

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:25 to 11:11 14:58 to 15:43

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.