Warning: Undefined variable $odwZqDnI in /home/medibfpn/public_html/kannadacalendar.com/wp-includes/blocks/social-link.php on line 1
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ - Kannada Calendar
ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:41, 18:04

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

04:55 ಜನವರಿ 01, 15:38

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶೀ upto 10:39

ನಕ್ಷತ್ರ

ಅನುರಾಧ upto 22:04

ಯೋಗ

ಶೂಲ upto 18:01

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 10:39 ಗರಜ upto 21:00

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

05:00 to 05:51

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:45

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:53 to 18:17

ಅಮೃತಕಾಲ

12:45 to 14:11

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:57 to 12:23

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

08:07 to 09:32

ವರ್ಜ್ಯಂ

03:02, ಜನವರಿ 01 to 04:26, ಜನವರಿ 01

ಯಮಗಂಡ

15:13 to 16:39

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:58 to 09:43 12:45 to 13:31

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.