ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:28, 17:52

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

07:21, 19:01

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಭಾನುವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪಾಡ್ಯ upto 09:27 ಬಿದಿಗೆ upto 05:50, ಡಿಸೆಂಬರ್ 06

ನಕ್ಷತ್ರ

ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ upto 07:47 ಮೂಲ upto 04:54, ಡಿಸೆಂಬರ್ 06

ಯೋಗ

ಶೂಲ upto 00:07, ಡಿಸೆಂಬರ್ 06

ಕರಣ

ಬವ upto 09:27 ಬಾಲವ upto 19:37 ಕೌಲವ upto 05:50, ಡಿಸೆಂಬರ್ 06

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:47 to 05:38

ಅಭಿಜಿತ್

11:48 to 12:33

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:41 to 18:05

ಅಮೃತಕಾಲ

23:17 to 00:41, ಡಿಸೆಂಬರ್ 06

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

16:27 to 17:52

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

15:01 to 16:27

ವರ್ಜ್ಯಂ

14:50 to 16:14 03:30, ಡಿಸೆಂಬರ್ 06 to 04:54, ಡಿಸೆಂಬರ್ 06

ಯಮಗಂಡ

12:10 to 13:36

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

16:21 to 17:07

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.