ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:29, 17:53

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

08:29, 20:07

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತದಿಗೆ upto 02:31, ಡಿಸೆಂಬರ್ 07

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ upto 02:19, ಡಿಸೆಂಬರ್ 07

ಯೋಗ

ಗಂಡ upto 20:06

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 16:08 ಗರಜ upto 02:31, ಡಿಸೆಂಬರ್ 07

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:48 to 05:38

ಅಭಿಜಿತ್

11:48 to 12:34

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:41 to 18:05

ಅಮೃತಕಾಲ

22:02 to 23:28

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

07:54 to 09:20

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

13:36 to 15:02

ವರ್ಜ್ಯಂ

13:28 to 14:54

ಯಮಗಂಡ

10:45 to 12:11

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:34 to 13:19 14:50 to 15:36

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.