ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:30, 17:54

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

11:20, 23:12

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠೀ upto 19:53

ನಕ್ಷತ್ರ

ಧನಿಷ್ಠ upto 21:51

ಯೋಗ

ವ್ಯಾಘಾತ upto 10:28

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 08:34 ತೈತಲೆ upto 19:53

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:50 to 05:40

ಅಭಿಜಿತ್

11:49 to 12:35

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:42 to 18:06

ಅಮೃತಕಾಲ

11:48 to 13:21

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

13:37 to 15:03

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:21 to 10:47

ವರ್ಜ್ಯಂ

05:02, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 to 06:38, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10

ಯಮಗಂಡ

06:30 to 07:56

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:18 to 11:04 14:51 to 15:37

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.