ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾರ್ಚ್ 23, 2024

ಶ್ರೀ ಶೋಭಕೃತ್ ವರ್ಷದ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶಿಶಿರ, ಫಲ್ಗುನಾ ಮಾಸಾ, ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶೀ upto 07:17
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುಬ್ಬಾ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಯೋಗ: ಶೂಲ upto 19:35
ಪ್ರಥಮ ಕರಣ: ತೈತಲೆ upto 07:17
ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ: ಗರಜ upto 20:36

ರಾಹು ಕಾಲ: 09:24 to 10:55
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ: 06:22 to 07:53
ಯಮಗಂಡ: 13:57 to 15:28
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: 06:22 to 07:10
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: 07:10 to 07:59
ವರ್ಜ್ಯಂ: 13:30 to 15:18

ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ: 12:02 to 12:50
ಅಮೃತಕಾಲ: 00:20, ಮಾರ್ಚ್ 24 to 02:08, ಮಾರ್ಚ್ 24

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:22
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 18:31
ಚಂದ್ರೋದಯ: 17:10
ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ: 05:44, ಮಾರ್ಚ್ 24

Similar Posts