ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತು, ಆಶ್ವಯುಜ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:10, 18:02

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

12:56, 00:34 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 20:07

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ upto 10:19

ಯೋಗ

ಅತಿಗಂಡ upto 06:10 ಸುಕರ್ಮ upto 03:48, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 08:54 ಬವ upto 20:07

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:21

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:50 to 18:14

ಅಮೃತಕಾಲ

03:23, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 to 04:56, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:06 to 13:35

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:37 to 12:06

ವರ್ಜ್ಯಂ

18:05 to 19:38

ಯಮಗಂಡ

07:39 to 09:08

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:42 to 12:29

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang October 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.