ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತು, ಆಶ್ವಯುಜ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:11, 17:57

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

19:55, 08:12

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತದಿಗೆ upto 03:01, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24

ನಕ್ಷತ್ರ

ಕೃತ್ತಿಕ upto 21:53

ಯೋಗ

ವ್ಯತೀಪಾತ upto 22:33

ಕರಣ

ವಣಿಜ upto 13:43 ವಿಷ್ಟಿ upto 03:01, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:22

ಅಭಿಜಿತ್

11:40 to 12:27

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:45 to 18:09

ಅಮೃತಕಾಲ

19:12 to 20:59

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:07 to 10:36

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

06:11 to 07:39

ವರ್ಜ್ಯಂ

08:25 to 10:13

ಯಮಗಂಡ

13:32 to 15:00

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

06:11 to 06:58 06:58 to 07:45

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang October 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.