ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತು, ಆಶ್ವಯುಜ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:12, 17:54

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

00:54 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 13:12

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 14:09

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಷ್ಯ upto 11:39

ಯೋಗ

ಶುಭ upto 02:00, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 14:09 ತೈತಲೆ upto 02:32, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:34 to 05:23

ಅಭಿಜಿತ್

11:40 to 12:27

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:42 to 18:06

ಅಮೃತಕಾಲ

--

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:36 to 12:03

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

07:40 to 09:08

ವರ್ಜ್ಯಂ

01:06, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 to 02:47, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30

ಯಮಗಂಡ

14:59 to 16:26

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:33 to 09:20 12:27 to 13:13

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang October 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.