ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:09, 18:21

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

14:02, 01:38 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ನವಮೀ upto 11:17

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ upto 04:56, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16

ಯೋಗ

ಸೌಭಾಗ್ಯ upto 00:53, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 11:17 ತೈತಲೆ upto 22:25

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:34 to 05:22

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:09 to 18:33

ಅಮೃತಕಾಲ

00:20, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 to 01:52, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:15 to 13:46

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:43 to 12:15

ವರ್ಜ್ಯಂ

15:08 to 16:40

ಯಮಗಂಡ

07:40 to 09:12

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:50 to 12:39

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang September 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.