ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:09, 18:14

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

20:38, 08:41

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತದಿಗೆ upto 08:29

ನಕ್ಷತ್ರ

ಅಶ್ವಿನಿ upto 08:54

ಯೋಗ

ವ್ಯಾಘಾತ upto 14:09

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 08:29 ಬವ upto 21:29

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:34 to 05:21

ಅಭಿಜಿತ್

11:47 to 12:36

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:02 to 18:26

ಅಮೃತಕಾಲ

--

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:41 to 12:11

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

07:39 to 09:10

ವರ್ಜ್ಯಂ

19:34 to 21:20

ಯಮಗಂಡ

15:13 to 16:44

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:34 to 09:22 12:36 to 13:24

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang September 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.