Categories
Panchang

ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:05, 18:47

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

00:46 ಆಗಸ್ಟ್ 02, 12:56

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಭಾನುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 07:56

ನಕ್ಷತ್ರ

ಭರಣಿ upto 19:36

ಯೋಗ

ಗಂಡ upto 22:02

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 07:56 ತೈತಲೆ upto 21:11

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:35 to 05:20

ಅಭಿಜಿತ್

12:01 to 12:51

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:34 to 18:58

ಅಮೃತಕಾಲ

14:13 to 16:01

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

17:11 to 18:47

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

15:36 to 17:11

ವರ್ಜ್ಯಂ

--

ಯಮಗಂಡ

12:26 to 14:01

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

17:05 to 17:56

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang August 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.