Categories
Panchang

ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:07, 18:43

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

07:31, 20:19

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಬಿದಿಗೆ upto 18:05

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಖಾ upto 09:53

ಯೋಗ

ಪರಿಘ upto 20:30

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 06:34 ಕೌಲವ upto 18:05 ತೈತಲೆ upto 05:32, ಆಗಸ್ಟ್ 11

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:36 to 05:21

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:50

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:30 to 18:54

ಅಮೃತಕಾಲ

07:29 to 09:05 03:13, ಆಗಸ್ಟ್ 11 to 04:48, ಆಗಸ್ಟ್ 11

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:34 to 17:08

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:25 to 13:59

ವರ್ಜ್ಯಂ

17:46 to 19:20

ಯಮಗಂಡ

09:16 to 10:50

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:38 to 09:28 23:17 to 00:02, ಆಗಸ್ಟ್ 11

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang August 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.