Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:32, 17:54

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

12:45, 00:55 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 19:12

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ upto 22:32

ಯೋಗ

ವಜ್ರ upto 06:55 ಸಿದ್ಧಿ upto 06:04, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 07:04 ಬವ upto 19:12

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:51 to 05:41

ಅಭಿಜಿತ್

11:50 to 12:36

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:43 to 18:07

ಅಮೃತಕಾಲ

14:17 to 15:56

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:22 to 10:48

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

06:32 to 07:57

ವರ್ಜ್ಯಂ

--

ಯಮಗಂಡ

13:38 to 15:04

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

06:32 to 07:17 07:17 to 08:03

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.