Categories
Panchang

ಜುಲೈ 14, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 14, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:01, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

09:36, 22:21

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚೌತಿ upto 08:02

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಬ್ಬಾ upto 03:43, ಜುಲೈ 15

ಯೋಗ

ವ್ಯತೀಪಾತ upto 13:27

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 08:02 ಬವ upto 19:42

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:31 to 05:16

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

21:18 to 22:54

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:26 to 14:02

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:49 to 12:26

ವರ್ಜ್ಯಂ

11:42 to 13:18

ಯಮಗಂಡ

07:37 to 09:13

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:00 to 12:51

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.