Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:34, 17:56

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

15:52, 04:53 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶೀ upto 04:40, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17

ನಕ್ಷತ್ರ

ಭರಣಿ upto 07:35

ಯೋಗ

ಶಿವ upto 07:18

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 15:20 ತೈತಲೆ upto 04:40, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:53 to 05:44

ಅಭಿಜಿತ್

11:53 to 12:38

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:45 to 18:09

ಅಮೃತಕಾಲ

--

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

13:41 to 15:06

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:25 to 10:50

ವರ್ಜ್ಯಂ

21:08 to 22:56

ಯಮಗಂಡ

06:34 to 08:00

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:22 to 11:07 14:55 to 15:40

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.