Categories
Panchang

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:09, 18:09

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

03:07 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03, 15:20

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶನಿವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶೀ upto 23:10

ನಕ್ಷತ್ರ

ಆಶ್ಲೇಷ upto 03:35, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03

ಯೋಗ

ಸಿದ್ದಿ upto 17:47

ಕರಣ

ಬವ upto 11:13 ಬಾಲವ upto 23:10

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:21

ಅಭಿಜಿತ್

11:45 to 12:33

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:57 to 18:21

ಅಮೃತಕಾಲ

01:57, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03 to 03:35, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

09:09 to 10:39

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

06:09 to 07:39

ವರ್ಜ್ಯಂ

16:06 to 17:44

ಯಮಗಂಡ

13:39 to 15:09

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

06:09 to 06:57 06:57 to 07:45

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang October 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.