Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:36, 17:58

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

18:58, 07:26

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಾಡ್ಯ upto 12:36

ನಕ್ಷತ್ರ

ಆರಿದ್ರ upto 19:46

ಯೋಗ

ಶುಕ್ಲ upto 10:59

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 12:36 ತೈತಲೆ upto 01:47, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:55 to 05:46

ಅಭಿಜಿತ್

11:55 to 12:40

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:47 to 18:11

ಅಮೃತಕಾಲ

08:34 to 10:21

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

08:02 to 09:27

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

13:43 to 15:08

ವರ್ಜ್ಯಂ

--

ಯಮಗಂಡ

10:52 to 12:17

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:40 to 13:26 14:56 to 15:42

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.