Categories
Panchang

ಜುಲೈ 21, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 21, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:03, 18:49

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

16:14, 03:55 ಜುಲೈ 22

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶೀ upto 16:26

ನಕ್ಷತ್ರ

ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ upto 18:30

ಯೋಗ

ಬ್ರಹ್ಮ upto 16:12

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 16:26 ಕೌಲವ upto 02:59, ಜುಲೈ 22

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:18

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

10:27 to 11:55

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:26 to 14:02

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:50 to 12:26

ವರ್ಜ್ಯಂ

01:48, ಜುಲೈ 22 to 03:16, ಜುಲೈ 22

ಯಮಗಂಡ

07:39 to 09:14

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:00 to 12:52

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.