Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:37, 17:59

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

19:50, 08:16

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಬಿದಿಗೆ upto 14:53

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುನರ್ವಸು upto 22:25

ಯೋಗ

ಬ್ರಹ್ಮ upto 11:38

ಕರಣ

ಗರಜ upto 14:53 ವಣಿಜ upto 03:55, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:56 to 05:46

ಅಭಿಜಿತ್

11:55 to 12:41

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:47 to 18:11

ಅಮೃತಕಾಲ

19:45 to 21:32

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:08 to 16:34

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:18 to 13:43

ವರ್ಜ್ಯಂ

09:06 to 10:52

ಯಮಗಂಡ

09:27 to 10:53

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:53 to 09:39 23:02 to 23:53

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.