Categories
Panchang

ಜುಲೈ 22, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 22, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:03, 18:49

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

17:19, 04:58 ಜುಲೈ 23

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶೀ upto 13:32

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮೂಲ upto 16:25

ಯೋಗ

ಇಂದ್ರ upto 12:46

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 13:32 ಗರಜ upto 00:07, ಜುಲೈ 23

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:18

ಅಭಿಜಿತ್

12:01 to 12:52

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:36 to 19:00

ಅಮೃತಕಾಲ

10:34 to 12:02

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

14:02 to 15:38

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:14 to 10:50

ವರ್ಜ್ಯಂ

14:58 to 16:25 01:13, ಜುಲೈ 23 to 02:41, ಜುಲೈ 23

ಯಮಗಂಡ

06:03 to 07:39

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:18 to 11:09 15:25 to 16:16

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.