Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:37, 17:59

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

20:42, 09:05

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತದಿಗೆ upto 16:52

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಷ್ಯ upto 00:45, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23

ಯೋಗ

ಇಂದ್ರ upto 12:04

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 16:52 ಬವ upto 05:42, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:56 to 05:47

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:48 to 18:12

ಅಮೃತಕಾಲ

17:44 to 19:29

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:18 to 13:44

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:53 to 12:18

ವರ್ಜ್ಯಂ

07:12 to 08:57

ಯಮಗಂಡ

08:03 to 09:28

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:56 to 12:41

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.