Categories
Panchang

ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:08, 18:35

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

20:49, 08:26

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತದಿಗೆ upto 16:18

ನಕ್ಷತ್ರ

ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ upto 20:48

ಯೋಗ

ಶೂಲ upto 05:25, ಆಗಸ್ಟ್ 26

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 16:18 ಬವ upto 04:41, ಆಗಸ್ಟ್ 26

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:36 to 05:22

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:22 to 18:46

ಅಮೃತಕಾಲ

15:48 to 17:28

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:22 to 13:55

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:48 to 12:22

ವರ್ಜ್ಯಂ

--

ಯಮಗಂಡ

07:42 to 09:15

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:57 to 12:46

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang August 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.