Categories
Panchang

ಜುಲೈ 28, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 28, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:04, 18:48

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

22:17, 09:47

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮೀ upto 02:48, ಜುಲೈ 29

ನಕ್ಷತ್ರ

ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ upto 10:45

ಯೋಗ

ಅತಿಗಂಡ upto 20:19

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 14:32 ತೈತಲೆ upto 02:48, ಜುಲೈ 29

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:34 to 05:19

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:35 to 18:59

ಅಮೃತಕಾಲ

--

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:26 to 14:02

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:51 to 12:26

ವರ್ಜ್ಯಂ

20:52 to 22:33

ಯಮಗಂಡ

07:40 to 09:15

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:01 to 12:52

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.