Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:40, 18:02

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

01:51 ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 13:13

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ನವಮೀ upto 18:09

ನಕ್ಷತ್ರ

ಚೈತ್ರ upto 04:11, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29

ಯೋಗ

ಶೋಭಾನ upto 06:52 ಅತಿಗಂಡ upto 04:20, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29

ಕರಣ

ತೈತಲೆ upto 06:53 ಗರಜ upto 18:09 ವಣಿಜ upto 05:15, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:59 to 05:50

ಅಭಿಜಿತ್

11:59 to 12:44

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:51 to 18:15

ಅಮೃತಕಾಲ

22:02 to 23:35

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:12 to 16:37

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:21 to 13:47

ವರ್ಜ್ಯಂ

12:49 to 14:21

ಯಮಗಂಡ

09:31 to 10:56

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:57 to 09:42 23:06 to 23:56

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.