Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:41, 18:03

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

02:48 ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 13:57

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದಶಮೀ upto 16:12

ನಕ್ಷತ್ರ

ಸ್ವಾತಿ upto 02:39, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30

ಯೋಗ

ಸುಕರ್ಮ upto 01:18, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 16:12 ಬವ upto 03:00, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

05:00 to 05:50

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:52 to 18:16

ಅಮೃತಕಾಲ

18:25 to 19:55

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:22 to 13:47

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:56 to 12:22

ವರ್ಜ್ಯಂ

09:26 to 10:56

ಯಮಗಂಡ

08:06 to 09:31

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:59 to 12:45

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.