Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತು, ಕಾರ್ತಿಕ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:27, 17:52

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

06:13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 17:00

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶೀ upto 16:55

ನಕ್ಷತ್ರ

ವಿಶಾಖ upto 13:45

ಯೋಗ

ಅತಿಗಂಡ upto 12:57

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 06:43 ಶಕುನಿ upto 16:55 ಚತುಷ್ಪಾದ upto 03:05, ಡಿಸೆಂಬರ್ 04

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:46 to 05:37

ಅಭಿಜಿತ್

11:47 to 12:32

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:40 to 18:04

ಅಮೃತಕಾಲ

01:40, ಡಿಸೆಂಬರ್ 04 to 03:05, ಡಿಸೆಂಬರ್ 04

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:44 to 12:09

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

07:53 to 09:18

ವರ್ಜ್ಯಂ

17:15 to 18:39

ಯಮಗಂಡ

15:01 to 16:26

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:44 to 09:30 12:32 to 13:18

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.