Categories
Panchang

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:09, 18:08

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

04:02 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04, 16:05

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಭಾನುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶೀ upto 22:29

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಖಾ upto 03:26, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04

ಯೋಗ

ಸಾಧ್ಯ upto 16:18

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 10:55 ತೈತಲೆ upto 22:29

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:21

ಅಭಿಜಿತ್

11:45 to 12:32

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:56 to 18:20

ಅಮೃತಕಾಲ

01:03, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04 to 02:39, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

16:38 to 18:08

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

15:08 to 16:38

ವರ್ಜ್ಯಂ

15:31 to 17:06

ಯಮಗಂಡ

12:09 to 13:38

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

16:32 to 17:20

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang October 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.