Categories
Panchang

ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:41, 18:04

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

03:50 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 14:44

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶೀ upto 13:40

ನಕ್ಷತ್ರ

ವಿಶಾಖ upto 00:34, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

ಯೋಗ

ಧೃತಿ upto 21:50

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 13:40 ಕೌಲವ upto 00:13, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

05:00 to 05:50

ಅಭಿಜಿತ್

12:00 to 12:45

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:52 to 18:16

ಅಮೃತಕಾಲ

16:32 to 18:00

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

13:48 to 15:13

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:32 to 10:57

ವರ್ಜ್ಯಂ

07:46 to 09:13 04:09, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 to 05:35, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

ಯಮಗಂಡ

06:41 to 08:06

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:29 to 11:14 15:02 to 15:47

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ. Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang December 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.