Categories
Panchang

ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:08, 18:32

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

00:05 ಆಗಸ್ಟ್ 31, 12:26

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 01:59, ಆಗಸ್ಟ್ 31

ನಕ್ಷತ್ರ

ಕೃತ್ತಿಕ upto 06:39

ಯೋಗ

ವ್ಯಾಘಾತ upto 07:47

ಕರಣ

ಬಾಲವ upto 12:42 ಕೌಲವ upto 01:59, ಆಗಸ್ಟ್ 31

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:36 to 05:22

ಅಭಿಜಿತ್

11:55 to 12:45

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:19 to 18:43

ಅಮೃತಕಾಲ

06:07, ಆಗಸ್ಟ್ 31 to 07:56, ಆಗಸ್ಟ್ 31

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

07:41 to 09:14

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

13:53 to 15:26

ವರ್ಜ್ಯಂ

00:42, ಆಗಸ್ಟ್ 31 to 02:31, ಆಗಸ್ಟ್ 31

ಯಮಗಂಡ

10:47 to 12:20

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:45 to 13:34 15:14 to 16:03

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang August 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.