Categories
Panchang

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತು, ಆಶ್ವಯುಜ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:13, 17:53

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

02:41 ನವೆಂಬರ್ 01, 14:40

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಭಾನುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದಶಮೀ upto 14:27

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಖಾ upto 13:17

ಯೋಗ

ಬ್ರಹ್ಮ upto 23:22

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 14:27 ಬವ upto 02:00, ನವೆಂಬರ್ 01

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:34 to 05:24

ಅಭಿಜಿತ್

11:40 to 12:26

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:42 to 18:06

ಅಮೃತಕಾಲ

10:50 to 12:28

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

16:26 to 17:53

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

14:58 to 16:26

ವರ್ಜ್ಯಂ

21:09 to 22:43

ಯಮಗಂಡ

12:03 to 13:31

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

16:20 to 17:07

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang October 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.