Categories
Panchang

ಜುಲೈ 5, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 5, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

05:58, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

02:50 ಜುಲೈ 06, 15:02

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶೀ upto 22:30

ನಕ್ಷತ್ರ

ಭರಣಿ upto 12:12

ಯೋಗ

ಧೃತಿ upto 13:30

ಕರಣ

ಬವ upto 09:12 ಬಾಲವ upto 22:30

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:29 to 05:14

ಅಭಿಜಿತ್

11:59 to 12:50

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

06:47 to 08:35

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

07:35 to 09:11

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

14:01 to 15:37

ವರ್ಜ್ಯಂ

01:46, ಜುಲೈ 06 to 03:35, ಜುಲೈ 06

ಯಮಗಂಡ

10:48 to 12:24

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

12:50 to 13:41 15:24 to 16:16

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.