Categories
Panchang

ಜುಲೈ 6, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 6, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

05:59, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

03:32 ಜುಲೈ 07, 15:51

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಮಂಗಳವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶೀ upto 01:02, ಜುಲೈ 07

ನಕ್ಷತ್ರ

ಕೃತ್ತಿಕ upto 15:21

ಯೋಗ

ಶೂಲ upto 14:37

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 11:47 ತೈತಲೆ upto 01:02, ಜುಲೈ 07

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:29 to 05:14

ಅಭಿಜಿತ್

11:59 to 12:50

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

12:38 to 14:26

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

15:37 to 17:14

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

12:24 to 14:01

ವರ್ಜ್ಯಂ

--

ಯಮಗಂಡ

09:12 to 10:48

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:33 to 09:24 23:18 to 00:02, ಜುಲೈ 07

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.